Pendaftaran e-Kasih Panduan Ringkas Dan Mudah

e-Kasih merupakan sistem pangkalan data bersepadu isi rumah miskinyang diwujudkan di peringkat nasional pada Jun 2008 bagi membantu¬†¬† merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. Sistem ini juga dijadikan rujukan oleh Kementerian/Agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmian kemiskinan. Berikut dikongsikan cara membuat pendaftaran e-Kasih. Syarat Untuk Mendaftar e-Kasih Warganegara Malaysia Mestilah…